Sme softvérová firma zameraná na

v√Ĺvoj software na mieru pre r√īzne odvetvia

v√Ĺvoj mobiln√Ĺch aplik√°ci√≠

tvorbu komplexn√Ĺch webov√Ĺch syst√©mov

S l√°skou od roku 2009

Softv√©rov√° firma - Altamira Softworks | V√ĚVOJ SOFTWARE NA MIERU

Sme stabiln√° softv√©rov√° firma s√≠dliaca v Bratislave, ktor√° si za roky svojej existencie dok√°zala vybudovaŇ• kvalitn√Ĺ t√≠m, dobr√ļ povesŇ• a bohat√© portf√≥lio referenci√≠ z mnoh√Ĺch priemyseln√Ĺch oblast√≠. Tvor√≠me prevaŇĺne software na mieru prakticky ńĺubovońĺn√©ho rozsahu. Grom n√°Ň°ho biznisu je najm√§ v√Ĺvoj informańćn√Ĺch syst√©mov na z√°kazku, v√Ĺvoj webov√Ĺch ńći mobiln√Ĺch aplik√°ci√≠. Prezrite si ńćasov√ļ os v√Ĺvoja naŇ°ej firmy s najd√īleŇĺitejŇ°√≠mi m√≠ńĺnikmi ako aj n√°Ň° kvalitn√Ĺ t√≠m a pr√≠padov√© Ň°t√ļdie.

O firmeN√°Ň° t√≠m

Our Services

V√Ĺvoj software na mieru

V√Ĺvoj software na z√°kazku postaven√Ĺ na webov√Ĺch technol√≥gi√°ch.

 • Anal√Ĺza a Ň°pecifik√°cia

 • V√Ĺvoj software na mieru

 • V√Ĺvoj informańćn√Ĺch syst√©mov

 • V√Ĺvoj webov√Ĺch aplik√°ci√≠

 • UŇĺ√≠vateńĺsk√© testovanie

V√Ĺvoj software na mieru

Komplexn√© webov√© rieŇ°enia

V√Ĺvoj enterprise webov√Ĺch rieŇ°en√≠, starostlivosŇ• a support.

 • Prepracovan√Ĺ UI/UX

 • Backend v OctoberCMS / Laravel

 • Frontend - Angular, React, VueJS

 • Pokrońćil√° webov√° funkcionalita

 • Z√°kazn√≠cky servis

Komplexn√© webov√© rieŇ°enia

V√Ĺvoj mobiln√Ĺch aplik√°ci√≠

V√Ĺvoj mobiln√Ĺch aplik√°ci√≠ v r√īznych technol√≥gi√°ch.

 • D√īmyseln√Ĺ UX/UI

 • Vońĺba najvhodnejŇ°ej technol√≥gie

 • V√Ĺvoj v ReactNative

 • Nat√≠vny v√Ĺvoj pre iOS, Android

 • V√Ĺvoj v Ionic Frameworku

V√Ĺvoj mobiln√Ĺch aplik√°ci√≠

RieŇ°enia z oblasti farm√°cie

V√Ĺvoj softwarov√Ĺch rieŇ°en√≠ pre pracovn√≠kov zdravotnej starostlivosti.

 • Elektronick√© pod√°vanie Ňĺiadost√≠ ZP

 • ManaŇĺment regulatory affairs

 • eCTD a NeeS submissions tool

 • Softwarov√© poradenstvo

 • V√Ĺvoj software na z√°kazku

RieŇ°enia z oblasti farm√°cie

Preńćo spolupracovaŇ• s Altamirou?

Lebo za 10 rokov na trhu sa na n√°s uŇĺ ńćo-to nalepilo. Pońćas rokov v√Ĺvoja software na z√°kazku sme z√≠skali v√Ĺznamn√© know-how z veńĺk√©ho mnoŇĺstva segmentov. Vieme ako viesŇ• projekty, navrhovaŇ• a dodrŇĺaŇ• term√≠ny, identifikovaŇ• slab√© str√°nky a hlavne - vieme ako rieŇ°iŇ• vaŇ°e probl√©my v IT. Sme vaŇ°√≠m dlhodob√Ĺm partnerom, rastieme spolu s naŇ°imi klientmi.

200+

klientov

10+

rokov v biznise

300+

projektov

16

ńćlenov t√≠mu

Povedali o n√°s na Clutch

Andreas Bintinger

Head of Services
Universal Edition AG, Austria

"

Altamira was astonishing. They’re perfectionists in some cases, which sets them apart because they always strive to deliver a product that's right. The most important thing for me was that I always knew what was being worked on and the next steps that were required. It was a transparent process, which is what I valued about our relationship with them.

Florian Schröder

Chief Operating Officer
Wildbiene + Partner AG, Switzerland

"

Our team is happy with the quality of work that has been delivered. It is very robust, and the code normally works without us having to test too much. The unit tests are being done by them, and once it gets delivered, it's usually very solid. There are always a couple of bugs, but I feel they are within very tolerable limits. Overall, we are happy with the quality they deliver.

Andrej Kub√°n

Head of IT Department
State Institute for Drug Control, Slovakia

"

Altamira Softworks accurately translated requirements into a superior product that satisfied internal stakeholders. The team’s strong work ethics and seamless project management ensured concerns were addressed promptly. We followed best practices, using sprints and project management tools. If there were any problems, they were solved immediately.

Bezplatn√° KONZULT√ĀCIA

Dohodnime si stretnutie, call alebo n√°m skr√°tka nap√≠Ň°te a porozpr√°vajme sa o vaŇ°om projekte.
KeńŹ n√°m d√°te z√°kladn√© inform√°cie, obratom v√°m vypracujeme orientańćn√ļ cenov√ļ kalkul√°ciu v√°Ň°ho projektu.

Kontaktujte n√°s eŇ°te dnes

Case studies

Aby sme v√°m pribl√≠Ňĺili sp√īsob naŇ°ej pr√°ce a projekty na ak√Ĺch pracujeme a t√Ĺm V√°m umoŇĺnili predstaviŇ• si spolupr√°cu s nami, prin√°Ň°ame v√°m struńćn√© aj rozsiahlejŇ°ie pr√≠padov√© Ň°t√ļdie z uŇĺ realizovan√Ĺch projektov.

BPM systém pre Maillog

BPM systém pre Maillog

Informańćn√Ĺ syst√©m | Logistika

Pre rak√ļsku spolońćnosŇ• Maillog sme vyvinuli Business Process Management syst√©m na manaŇĺment firemn√Ĺch procesov, konkr√©tne syst√©m na manaŇĺment skladovac√≠ch, vyskladŇąova√≠ch a logistick√Ĺch oper√°ci√≠ v spolońćnosti Maillog, ku ktor√Ĺm doch√°dza pri spolupr√°ci s klientami spolońćnosti.

ERP Syst√©m na manaŇĺment firemn√Ĺch procesov

ERP Syst√©m na manaŇĺment firemn√Ĺch procesov

Informańćn√Ĺ syst√©m | Environment√°lne sluŇĺby

SpolońćnosŇ• Wildbiene und Partner je spolońćnosŇ• poskytuj√ļca environment√°lne sluŇĺby. Prenaj√≠ma popul√°cie div√Ĺch vńćiel, ktor√© klienti spolońćnosti pouŇĺ√≠vaj√ļ na opeńĺovanie ovocn√Ĺch sadov v Ň°tyroch krajin√°ch Eur√≥py.

Elektronick√© Ňĺiadosti do zdravotn√Ĺch poisŇ•ovn√≠

Elektronick√© Ňĺiadosti do zdravotn√Ĺch poisŇ•ovn√≠

Zdravotn√≠ctvo | Informańćn√Ĺ syst√©m

Farmaceutickej spolońćnosti, ktor√° je priekopn√≠kom v oblasti biotechnol√≥gii, sme vytvorili rieŇ°enie, ktor√© pom√īŇĺe zamestnancom zefekt√≠vniŇ• ich pr√°cu a minimalizovaŇ• potrebn√ļ byrokratick√ļ z√°Ň•aŇĺ.

Websummit doesn’t end after dark.
#websummit #websummit2019 #lisbon #lisbonportugal #softwaredeveloper #softwareengineer #mobileapps #mobileappdevelopment
It was a honor for us to spend a while with the former president of our country @andrejkiska. @altamira_softworks on #websummit 2019. #websummitlisbon #softwaredeveloper #mobileapps
Lunch with colleagues tastes always betterūüĎĆ
.
.
#altamirasoftworks #softwarehouse #itdevelopers #itdeveloperscompany #lunchtogether #friday
Canyoning is fun, canyoning in 9 degrees water is even more fun ūüėÄ
.
#teambuilding #canyoning #canyoninginslovenia #grmecica #softwaredeveloper #softwarehouse #itguys #itdevelopers
Great success! All members of our team survived the canyoning ūüí™ūüí™ .
#teambuilding #canyoning #canyoninginslovenia #grmecica #softwaredeveloper #softwarehouse #itguys #itdevelopers
Happily arrived to our teambuilding in Slovenia!
Zipline survival ūüėÄ
.
#slovenia #zipline #teambuilding #softwaredevelopers #itguys #altamirasoftworks #funwithcolleagues